Papieska Intencja Modlitewna na miesiąc STYCZEŃ

Styczeń 11, 2024 in Aktualności, Główne tematy

Intencja na miesiąc STYCZEŃ


Módlmy się, aby Duch Święty
pomagał rozpoznawać dar różnych charyzmatów
we wspólnotach chrześcijańskich
i odkrywać bogactwo różnych obrządków
w łonie Kościoła katolickiego. 

MOCĄ DUCHA ŚWIĘTEGO
Jedno chrześcijaństwo urzeczywistnia się i wyraża w życiu licznych wspólnot chrześcijańskich. Znakiem ich tożsamości jest niewzruszona wiara w Boga w Trójcy Jedynego oraz chrzest wprowadzający – nie tylko w chwili jego przyjęcia, lecz także przez całe życie – w misterium życia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Kościoły oraz wspólnoty eklezjalne stanowią wyraz bogactwa darów Ducha Świętego. Wierni tych społeczności obdarowani zostali darami nie tyle dla siebie, ile dla innych – swoich sióstr i braci w wierze, a także bliźnich niewierzących w Boga bądź idących ku zbawieniu innymi eklezjalnymi drogami, ale zawsze z Jezusem Chrystusem, jedynym Odkupicielem ludzkości. O własnych siłach trudno będzie rozpoznać i docenić te dary. Można tego dokonać tylko z pomocą Ducha Świętego, do którego należy kierować modlitwę w tej intencji.
 
BOGACTWO BOŻEGO MISTERIUM
Rozeznanie darów charyzmatycznych obecnych poza Kościołem katolickim idzie w parze z odkrywaniem tego, co cenne i co wiąże się z pluralizmem tradycji liturgicznych wewnątrz Kościoła. Wielość tradycji wyraża wspaniałomyślność Boga, który pozwolił na różnorakie ekspresje wiary. Konieczne jest zatem nie tylko jednorazowe deklaratywne docenienie Bożego
daru różnorodności w Kościele, lecz także nieustanne dziękowanie Bogu za tę wielość i różnorodność. Wskazuje ona niezgłębione bogactwo Bożego misterium, Tajemnicy. Wspólnotowość Kościoła to nie tylko ideał, lecz także – i nade wszystko – codzienność.

Módlmy się do Ducha Świętego, aby pomógł nam rozeznać dary różnych charyzmatów we wspólnotach chrześcijańskich i odkryć bogactwo wielu tradycji liturgicznych wewnątrz Kościoła.


PDM/DMDWP