Projekty

Aby nieść pomoc wszystkim tym, którym nasi misjonarze głoszą Chrystusa i aby wspierać ich samych w tym zadaniu, staramy się odpowiedzieć na ich potrzeby. Jednym z najskuteczniejszych sposobów pomocy jest finansowanie przesyłanych do nas z misji: PROJEKTÓW. Dzięki szczegółowemu wypisaniu potrzeb i kwot potrzebnych na ich realizację, możemy efektywnie wykorzystać zebrane środki. Taka dokładna prezentacja pozwala też często, ludziom dobrej woli, zaangażować się osobiście w pomoc. Bądź to przez osobisty wyjazd na placówkę misyjną (lekarze, inżynierowie, specjaliści), bądź to przekazując środki materialne w postaci leków, środków transportu, czy urządzeń.

  • Dla tych, którzy chcą zobaczyć jakie projekty już udało się wspólnie zrealizować zapraszamy do naszej galerii
    projektów zrealizowanych.