DM DWP

 

Dzieło Misyjne Diecezji Warszawsko – Praskiej

 

Logo

jest odpowiedzią na apel Papieża  Benedyk ta XVI skierowany do polskich biskupów: „Mając na uwadze ogromne potrzeby Kościoła powszechnego, proszę Was, abyście zachęcali Waszych prezbiterów do podejmowania posługi misyjnej czy też pracy duszpasterskiej w krajach, w których brak duchowieństwa”.

Uwzględniając potrzeby naszych czasów i wspomniany apel Papieża Benedykta XVI, Ksiądz Arcybiskup Henryk Hoser SAC, pasterz kościoła warszawsko – praskiego podjął decyzję o powołaniu Dzieła Misyjnego Diecezji Warszawsko – Praskiej.

 

Celem Dzieła Misyjnego Diecezji Warszawsko – Praskiej jest: wspieranie misjonarzy w realizacji ich misji; wspieranie działalności charytatywnej, społecznej i kulturowej na te renach misyjnych; gromadzenie i upowszechnianie informacji o działalności misjonarzy diecezji warszawsko – praskiej oraz animacja misyjna w diecezji warszawsko – praskiej.

 

Dzieło Misyjne Diecezji Warszawsko – Praskiej realizuje swoje cele poprzez:

pomoc finansową, rzeczową i organizacyjną w realizacji budowy kościołów, kaplic i innych miejsc kultu oraz pomoc na rzecz ewangelizacji; pomoc charytatywną, w szczególności finansową lub rzeczowa, osobom oraz instytucjom charytatywno -opiekuńczym i oświatowo – wychowawczym działającym na terenach misyjnych; organizowanie spotkań i konferencji mających na celu upowszechnianie informacji o działalności misyjnej prowadzonej przez diecezję warszawsko – praską; zbieranie środków finansowych i rzeczowych przeznaczonych na realizację celów Dzieła; współpracę z innymi osobami prawnymi i fizycznymi w kraju i zagranicą zainteresowanymi  realizacją celów Dzieła.