Pomoc dla ośrodka zdrowia w Ntamugenga

Listopad 23, 2011 in Aktualności, Włącz się w projekt

OPIS PROJEKTU

Zgromadzenie Sióstr od Aniołów pracuje w Kongo od 1995 roku. Nasza misja znajduje się w diecezji Goma, na jednej z dwunastu filii parafii Rutshuru. Prowadzimy ośrodek zdrowia i dożywiania oraz opiekujemy się sierotami.

Jesteśmy ogromnie wdzięczne Wam za wspieranie już od kilku lat naszych dzieł apostolskich. Bez Waszej pomocy trudno byłoby nam służyć tej ludności doświadczanej przez wieloletnie wojny i niesprawiedliwość społeczną, której są ofiarami.

Ośrodek zdrowia w Ntamugenga działa od 1995 roku obejmując swoim zasięgiem 12 wiosek, które w sumie liczą 13.200 mieszkańców. Od 2007 roku działalność ośrodka powiększyła się o blok operacyjny i oddział chirurgiczny. Od tego czasu, cztery sąsiednie ośrodki zdrowia (ogółem 65.000 mieszkańców), przysyłają do nas ciężko chorych, którzy wymagają specjalistycznej pomocy lekarskiej. Lekarz jest do dyspozycji chorych 24 godziny na dobę. W służbie chorych wspomagany on jest przez 20-osobowy personel medyczny i 15 osób personelu paramedycznego.

Miesięcznie konsultujemy ambulatoryjnie – 1.500 chorych, hospitalizujemy ok. 450 chorych w szpitalu, który liczy 70 łóżek. Interwencji chirurgicznych liczymy ok. 50 w miesiącu, transfuzji krwi średnio 30. Porody – 80-90.
Od stycznia tego roku leczenie we wszystkich ośrodkach naszego okręgu jest darmowe (kobiety w ciąży, dzieci do 5go r. życia, osoby po 60 r. życia), pozostali płacą 0,3$ zgodnie z nakazem biura centralnego w Rwangubie. Otrzymujemy wsparcie z organizacji IRC (International Rescu Communaute) w postaci leków, które niestety pokrywają tylko 40% naszych potrzeb. Organizacja ta zapewnia tez miesięczne wynagrodzenie dla personelu oraz 800$ na funkcjonowanie całości ośrodka. Tymczasem, jak obliczyliśmy, nasze wydatki na funkcjonowanie (tzn. na zakup nafty do lodówek i ropy do agregatu prądotwórczego, środków czystości etc.) wynoszą ok. 1.100$ miesięcznie. Na zakup brakujących leków, środków opatrunkowych, a zwłaszcza bardzo drogich materiałów chirurgicznych, wciąż nam brakuje środków finansowych. Mimo zawieruchy wojennej, niestabilnej sytuacji, walk i napadów, nasz ośrodek nigdy nie zaprzestał działalności. Projekt leczenia darmowego jest z pewnością ogromna pomocą dla chorych, ale znacznie obciąża i utrudnia funkcjonowanie ośrodka, dlatego też jesteśmy zmuszeni szukać pomocy materialnej w organizacjach i wśród dobrodziejów prywatnych.

Zapewniamy o naszej pamięci i modlitwie.
s. Barbara Pustułka Odpowiedzialna za CSR Ntamugenga

Wnioski o pomoc

Wniosek s. Agnieszka

Wniosek s. Barbara