W listopadzie modliliśmy się za misjonarzy ś.p.

Listopad 5, 2011 in Aktualności

listopad

Miesiąc listopad poświęciliśmy szczególnie tym misjonarzom, którzy odeszli już od nas.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy razem z nami włączyli się w tę modlitewną pamięć o tych, którzy przeszli do życia wiecznego na dalekich placówkach misyjnych lub po powrocie do kraju.


W szczególnej pamięci modlitewnej zachowujemy tych, którzy tragicznie zginęli wierni Chrystusowi, oddając swe życie za wiarę. Ale także misjonarzy diecezji warszawsko-praskiej. Księży, siostry i świeckich. Pamiętajmy też o wszystkich tych, którzy wspierali misje, modlili się za misjonarzy i pomagali im. Polecajmy ich dusze Panu Bogu, dziękując za ich wkład w niesienie Ewangelii po krańce ziemi.

————————————————————————————————————————————————————————-

 

We wtorek 5 kwietnia 2011 roku o godz. 5.54zmarł w klinice Charite Virchow w Berlinie ( Niemcy ) w wieku 43 lat ks. Andrzej Dudzik, kapłan diecezji warszawsko – praskiej.

Ks. Andrzej Dudzik urodził się 15 X 1968 roku w Wołominie. Święcenia kapłańskie przyjął 25 V 1996 roku w Warszawie. W latach 2009-2010 przygotowywał się do wyjazdu na misje w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. Uroczyste posłanie Ks. Andrzeja odbyło się 30 stycznia 2011 roku w warszawsko-praskiej katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika, podczas Eucharystii, której przewodniczył abp Henryk Hoser SAC. W dniu 11 lutego 2011 roku Ks. Andrzej wyjechał do pracy misyjnej w diecezji Makeni w Sierra Leone. Pogrzeb odbył się w Wielką Środę 20 kwietnia 2011 roku. Ks. Andrzej pochowany został w rodzinnym Wołominie.

Panie Jezu, okaż Ks. Andrzejowi swoje miłosierdzie!

 

W ostatnim roku pożegnaliśmy też:

 

28 października 2011 roku w Kurytybie ( Brazylia ) zmarł ks. Paweł Piotrowski SChr

Ks. Paweł Piotrowski urodził się 27 VI 1933 r. w Gnieźnie. Do Towarzystwa Chrystusowego wstąpił 15 sierpnia 1950 r. Dnia 20 kwietnia 1958 r. w Poznaniu przyjął święcenia prezbiteratu z rąk ks. abpa Antoniego Baraniaka. W 1962 r. został skierowany do pracy duszpasterskiej w Brazylii. Pracował tu w następujących parafiach: Triumfo, Guarani das Missões, Camaquã, Mendes, Rio de Janeiro, Kurytybie, Campo Largo i w Matinhos. Dnia 20 lipca 1977 r. objął jako proboszcz Polską Parafię Personalną w Rio de Janeiro. Pracował tam do 7 lutego 1989 r. kiedy to objął parafie w Ijui RS.Przez 6 miesięcy przebywał w Polsce we Władysławowie przygotowując się do pracy w krajach byłego ZSRR gdzie na swoją prośbę został skierowany przez przełożonych. Kolejny rok pracował w miejscowości Gołozubince na Ukrainie, po czym powrócił do Brazylii. 13 października 1991 r. objął obowiązki proboszcza Parafii Dobrego Jezusa w Campo Largo PR. 14 listopada 1994 r. został skierowany do Parafii w Rio de Janeiro aby przez 18 miesięcy zastępować proboszcza. Dnia 14 stycznia 1996 r. objął jako pierwszy proboszcz parafię Matki Bożej z Nazaret w Kurytybie, gdzie pracował do 2005 r. Dnia 1 lutego tegoż roku powrócił jako wikariusz do parafii w Campo Largo PR. 2 stycznia 2007 r. został rezydentem w Parafii Dobrego Jezusa w Balsa Nova PR. Po powrocie z urlopu w Polsce 26 lipca 2007 r. został przeniesiony do Parafii w Quedas do Iguaçu, gdzie ofiarnie pomagał do sierpnia 2011 r. Ks. Paweł Piotrowski przez pewien czas był Rektorem Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii.

26 października 2011 roku w Radecznicy zmarł br. Zdzisław Siedlecki OFM

Br. Zdzisław Siedlecki urodził się 26 I 1937 r. w Sarzynie. Do zakonu wstąpił 29 X 1955 r., śluby wieczyste 3 III 1963 r. w Radecznicy, gdzie posługiwał do 1970 roku.. Z Radecznicy wyjechał do Argentyny. Z Martin Coronado został z kolei skierowany do posługi w Ziemi Świętej. Przez kilka miesięcy przygotowywał się do niej w Buenos Aires i w 1973 roku wyjechał do Betlejem. W ciągu 12 lat pobytu w ojczyźnie Chrystusa pracował ponadto w Jerozolimie, w Sanktuarium Biczowania i w Nazarecie. W 1985 roku powrócił do Polski.

9 października 2011 roku w Surabaya ( Indonezja ) zmarł o. Józef Bloch SVD

O. Józef Bloch urodził się 25 I 1933r. w Żmijewie. Wyświęcony na kapłana został w dniu 1 grudnia 1959 roku w  Pieniężnie. Od 1965 roku aż do śmierci był misjonarzem w Indonezji.

18 września 2011 roku zmarł w Eldoret ( Kenia ) o. Teodor Grzyśka SVD

O. Teodor Grzyśka urodził się 19 IX 1952 roku w Katowicach. W dniu 26 kwietnia 1981 roku w Pieniężnie przyjął święcenia kapłańskie oraz skierowanie do pracy misyjnej w Ghanie. Po krótkim kursie języka angielskiego w Anglii jeszcze w roku 1981znalazł się w kraju swego przeznaczenia misyjnego w Ghanie. Przez sześć lat pracował najpierw w stolicy w Akrze, a następnie wśród plemienia N’Krobo. Następne dwa lata spędził w Anglii, by odświeżyć nadszarpnięte siły, równocześnie pomagając w Londynie w pracy duszpasterskiej. Potem nastąpił powrót do Afryki, tym razem do Kenii. Przez 12 sprawował w stolicy Kenii Nairobi urząd ekonoma tamtejszej werbistowskiej prowincji misyjnej. W tym czasie zajął się również pracą wśród młodzieży w pobliskiej szkole nauczycielskiej. W latach 1993/1994 wybudował gmach seminarium dla afrykańskich studentów teologii pochodzących z ościennych krajów. W 2002 roku został przeznaczony do pracy duszpasterskiej w piątym co do wielkości mieście Kenii, Eldoret. Tu również zajął się duszpasterstwem akademickim oraz pracą w parafii pod wezwaniem Ducha Świętego. Dramatyczne chwile przeżywał w roku 2008, kiedy po wyborach z dnia 27 grudnia 2007 roku, doszło do kryzysu politycznego i wojny plemiennej, w której setki tysięcy musiało opuścić swoje strony rodzinne.

3 czerwca 2011 roku zmarł w Merrillville ( USA ) ks. Edward Kawa SDS (zak. Błażej)

Ks. Edward Kawa urodził się 13 IV 1938 roku w miejscowości Zielonki k. Krakowa. Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1964 roku w Obornikach Śląskich. W 1967 roku podjął starania o wyjazd do Brazylii, ale ostatecznie w 1968 roku, został skierowany do Tanzanii. Po rocznym przygotowaniu w Wielkiej Brytanii, dnia 28 lipca 1969 roku, przybył do Dar Es Salaam. Po dziesięciu latach pracy w trudnych tropikalnych warunkach, ze względów zdrowotnych, został przeniesiony do domu zakonnego w Merrillville, gdzie przebywał do śmierci oddając się posłudze wśród Polonii.

3 czerwca 2011 roku zmarł w Poznaniu ks. Jan Dobski SAC

Ks. Jan Dobski urodził się 24 VI 1928 r. w Płoszowie. Święcenia kapłańskie przyjął 11 czerwca 1959 r. w Ołtarzewie. Kiedy w polskiej prowincji otwierała się perspektywa misji zagranicznych, podjął starania o wyjazd do Brazylii, ale ostatecznie w czerwcu 1973 r. wyjechał na misje do Rwandy – w pierwszej grupie misjonarzy („pierwszej karawanie”) – był tam dwa lata do 1975 r. Utrwalał i dokumentował na fotografii pracę misjonarzy i życie miejscowej ludności. Kłopoty zdrowotne ostatecznie skłoniły go do powrotu do kraju.

8 kwietnia 2011 roku zmarł we Wrzosowie ks. Jan Jędraszek SAC

Ks. Jan Jędraszak urodził się 23 VI 1932 r. w Łaziskach. Święcenia kapłańskie przyjął 11 czerwca1960 w Ołtarzewie. W dniu 31 marca 1973 roku wyjechał na misje do Brazylii. Tym samym ks. Jan znalazł się wśród pionierów powojennej historii misyjnej polskich pallotynów. Czas przepracowany w Brazylii, w klimacie tropikalnym, odbił się jednak negatywnie na zdrowiu ks. Jana, wpływając na decyzję o powrocie do Polski. Po powrocie do kraju, w sierpniu 1979 r. został skierowany do pracy duszpasterskiej.

27 marca 2011 roku zmarł w Sydney ( Australia ) o. Jan Bartoszek SVD

O. Jan Bartoszek urodził się 22 V 1936 roku w Zabrzu. Święcenia kapłańskie przyjął w Pieniężnie 27 stycznia 1963 roku. W 1966 roku pojawiła się możliwość wyjazdu na misje do Nowej Gwinei. Skwapliwie z niej skorzystał i 17 października 1966 roku wyruszył w towarzystwie sześciu innych werbistów (ojcowie: Józef Bonkosch, Antoni Bulla, Józef Krettek, Paweł Książek, Wilhelm Kurtz, Jerzy Miozga) pociągiem do Rzymu. Stamtąd odleciał samolotem do Sydney na kurs języka angielskiego. W maju 1967 roku wylądował w kraju swego przeznaczenia misyjnego. Pierwszą jego placówką była Ambullua w diecezji Mount Hagen. Tu przeszedł kolejne wtajemniczenia: poznawanie miejscowych obyczajów, nauka języka obiegowego – pidgin english oraz miejscowego – chimbu. Już po roku objął samodzielną stację misyjną w Rulna, na której przepracował dziesięć lat. W ciągu tego czasu Rulna zmieniła swoje oblicze. Rozbudował całą sieć nowych kościołów, szkół, warsztatów, elektrowni wodnych, szpitalik na 30 łóżek, małych „lotnisk” czyli pasów startowych dla lekkich awionetek, które były jedynym środkiem lokomocji dla miejscowego biskupa. W swej pracy misyjnej opierał się na pomocnikach świeckich. Szczególną troską obejmował młodzież. Kolejnych stacjach misyjne w których pracował to: Rebiamul (przejściowo – 1977), Wurup (1978-1986) i Kula (1986-1995). W tym czasie był przez dwie kadencje przełożonym dystryktu Mt. Hagen. W 1995 był po raz ostatni na urlopie w Polsce. Do Papui Nowej Gwinei już nie dojechał. W drodze powrotnej zatrzymał się w Australii, gdzie po badaniach lekarskich okazało się, że musi zmienić środowisko.

20 marca 2011 roku zmarł w Juruá ( Brazylia ) bp Augustyn Januszewicz O.F.M. Conv.

Bp Augustyn Stefan Januszewicz urodził się 29 XI 1930 w Podwojponiu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1958 roku. Na misje do Brazylii wyjechał we wrześniu 1974 roku. Od 1983 był pierwszym przełożonym franciszkańskiej misji – kustodii prowincjalnej franciszkanów w tym kraju. W dniu 29 III1989 mianowany biskupem nowo powstałej diecezji Luziania. W dniu10 czerwca 1989 otrzymał sakrę biskupią. W dniu 15 IX 2004 roku zrezygnował z kierowania diecezją, powracając do pracy misyjnej. Biskup Augustyn Januszewicz został na stałe duszpasterzem w amazońskiej miejscowości Jurua, w centrum brazylijskiej Amazonii.

18 lutego 2011 roku zmarł w Manoubie ( Tunezja ) ks. Marek Rybiński SDB

Ks. Marek Rybiński urodził się 11 V 1977 roku w Koszalinie. Święcenia kapłańskie przyjął w Łodzi 21 V 2005 roku. W latach 2007 – 2011 był misjonarzem w Manoubie w Tunezji.

13 lutego 2011 roku zmarł w Beuvry ( Francja ) o. Jerzy Wizner OMI

O. Jerzy Wizner urodził się 23 IX 1953 r. w Strzelinie. Święcenia kapłańskie przyjął w Obrze 21 VI 1980 roku. W 1983 roku przełożeni skierowali go na Madagaskar. Pracował tam przez 18 lat: najpierw przez pięć lat jako misjonarz w Marolambo, następnie przez trzy lata w nowoutworzonej fundacji oblackiej w Tsaratanana. W 1993 został powołany na stanowisko superiora tworzącego się scholastykatu oblackiego w stolicy kraju Antananarywie, a po zakończeniu kadencji pracował jako duszpasterz w Fianarandsoa. Ze względu na stan zdrowia w roku 2001 musiał powrócić do kraju, ale po okresie potrzebnym na leczenie został skierowany do pracy wśród Polonii we Francji, gdzie aż do śmierci był proboszczem parafii pw. św. Stanisława Biskupa w Marles les Mines – Calonne Ricouart.

17 grudnia 2010 roku zmarł w Nagasaki ( Japonia ) br. Sergiusz Pęsiek O.F.M. Conv.

Br. Sergiusz Pęsiek urodził się 14 VII 1907 roku w Kurabce ( okolice Bolimowa ).W dniu 12 VII 1928 r. wstąpił do zakonu OO. Franciszkanów. W dniu 31 sierpnia 1931 roku, na polecenie o. Maksymiliana wyjechał do Japonii na misje. W latach 1931 – 1945 pracował w różnych klasztorach japońskich: Nagasaki, Nigawa, Hongoci, Konagai W dniu 2 VIII 1945 roku został internowany razem z innymi Polakami w obozie dla cudzoziemców w Tochinoki. Od 17 września 1945 r. do 1964 r. reperował w klasztorze w Nagasaki zniszczenia dokonane wybuchem bomby atomowej, pomagał również br. Zenonowi Żebrowskiemu w budowie sierocińców dla dzieci, budował kościół w Tokio, dom dla starców w Yue, dom dla dziewcząt upośledzonych w Konagai, szkołę dla seminarzystów zniszczoną w pożarze w Nagasaki i nowy kościół w Nagasaki. Od 1964 r. stale przebywał w Nagasaki wykonując różne prace zlecone przez przełożonych.

6 grudnia 2010roku zmarł w Santo Domingo(Ekwador) o. Mirosław Karczewski O.F.M Conv.

O. Mirosław Karczewski urodził się 16 maja 1965 roku w Połczynie Zdroju. Święcenia kapłańskie przyjął w Koszalinie 22 V 1993. W 1995 roku wyjeżdża do pracy misyjnej w Ekwadorze. Tam pełni różne funkcje i obowiązki. Jest magistrem postulatu i junioratu w Domu Formacyjnym w Tulcan (1999 – 2001), pracuje duszpastersko w Shushufindii, w Amazonii (2001 – 2006), a od roku 2006 zostaje przeniesiony do klasztoru w Santo Domingo, gdzie obejmuje urząd gwardiana oraz proboszcza parafii.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…