Papieska Intencja Modlitewna na miesiąc grudzień

Grudzień 2, 2020 in Aktualności, Główne tematy

Intencja na miesiąc LISTOPAD

Módlmy się, aby nasza osobista
relacja z Jezusem Chrystusem była
ożywiana słowem Bożym i modlitwą.

 

Ożywiać relację z Jezusem słowem Bożym i modlitwą

POTRZEBA OSOBISTEGO SPOTKANIA

Papież Benedykt XVI w adhortacji apostolskiej Verbum Domini zauważa, że przywykliśmy do spotkania z Chrystusem w Eucharystii, do wyjątkowej Jego obecności pod postaciami eucharystycznymi chleba i wina. Potrzeba nam jednak też osobistego spotkania z Jezusem w misterium słowa Bożego – stwierdza Benedykt XVI (por. VD 53). Historia zbawienia dowodzi, że słowo Boże ma moc sprawczą umacniającą naszą wiarę, że Jezus jest naszym jedynym Zbawicielem, ale czy tylko w perspetywie wieczności powiniśmy Go przyjmować? – zapytuje papież i odpowiada „nie tylko […], lecz także jako przykład jak żyć na co dzień” (Anioł Pański, 28 grudnia 2011). Rzeczywiście czasem może się wydawać, że potrzebujemy Chrystusa tylko do tego, by po śmierci bezpiecznie zaprowadził nas do nieba, a uchronił przed piekłem. Tymczasem chrześcijaństwo zakłada określony styl życia.

JAK PRZYJACIEL Z PRZYJACIELEM

Czytanie i odkrywanie Ewangelii sprawia, że relacja z Jezusem nabiera nowego wymiaru. Chrystus przestaje być kimś odległym, a staje się bliski. Wtedy można zauważyć, że Jego życie ma bardzo dużo wspólnego z tym, co sami przeżywamy każdego dnia. Od Niego uczymy się kochać, przebaczać, budować relacje z innymi, dostrzegać własną wartość i szanować godność drugiego człowieka. Doświadczamy, że Bóg jest blisko nas, doskonale rozumie nasze radości i smutki, problemy i osiągnięcia. Z taką świadomością o wiele łatwiej się modlić i realizować zalecenie św. Ignacego Loyoli, by podczas modlitwy rozmawiać z Jezusem „jak przyjaciel z przyjacielem”.

Módlmy się więc, aby relacja z Jezusem była ożywiana słowem Bożym i modlitwą.

Mariola Krystecka

DMDWP/PDM