Papieska Intencja Modlitewna na miesiąc listopad

Listopad 1, 2020 in Aktualności, Główne tematy

Intencja na miesiąc LISTOPAD

Módlmy się,
aby postęp w dziedzinie robotyki
oraz sztucznej inteligencji
zawsze pozostawał w służbie ludzkości.

 

Za postęp w dziedzinie robotyki oraz sztucznej inteligencji

IDEA ŚWIATA BEZ BOGA

Człowiek na przestrzeni dziejów zawsze dążył do rozwoju. Dokonania naukowe w dziedzinie informatyki, robotyki są najmłodszymi odkryciami ludzkiego geniuszu. Jednak z niepokojem obserwujemy zapędy niektórych środowisk, które w sposób złudny i przewrotny chcą Bogu odebrać akt stwórczy. Wielu naukowców dąży do stworzenia równoległego niczym nie ograniczonego świata inteligentnych maszyn. Zagrożeniem jest ludzka chęć stania się niczym Bóg. Ta postawy pychy, charakteryzująca się między innymi nadmierną wiarą we własne możliwości, była przyczyną grzechu pierwszych ludzi i może stać się przyczyną upadku naszej cywilizacji. Jeśli odpowiednio wcześnie nie zareagujemy, możemy stać się niewolnikami idei świata bez Boga, świata mechanicznego, świata programowalnego, gdzie nie będzie miejsca na wiarę w Opatrzność Bożą i zaufanie Bogu.

W OBRONIE GODNOŚCI CZŁOWIEKA

Kościół zawsze będzie stawał w obronie godności osoby ludzkiej, wskazując, że dzieło stworzenia należy do Boga. Człowiek może w przyszłości stworzyć sztuczny świat, ale nie będzie w nim Ducha, gdyż pochodzi On z tchnienia Stwórcy. Ogromną wagę musimy przywiązywać do poszanowania naturalnych przestrzeni życia człowieka. Odkryć na nowo prawdę, że człowiek jest koroną stworzenia i świątynią Ducha Świętego, a cały świat wraz z przejawem działalności ludzkiej jest po to, by oddawać chwałę Bogu.

Módlmy się więc, aby postęp w dziedzinie robotyki oraz sztucznej inteligencji zawsze pozostawał w służbie Bogu i ludzkości.

KS. MACIEJ BĘDZIŃSKI, SEKRETARZ KRAJOWY PDRW I PDPA

DMDWP/PDM