Papieska Intencja Modlitwena na miesiąc wrzesień

Wrzesień 1, 2020 in Aktualności, Główne tematy

Intencja na miesiąc WRZESIEŃ

Módlmy się, aby zasoby planety
nie były rabowane,
ale dzielone w sposób
uczciwy i z poszanowaniem.

 

KOSZTEM BIEDNYCH KRAJÓW

Międzynarodowa Organizacja Ekologiczna mierzy regularnie, ile lądu i wody ludzie potrzebują, by zaspokoić swoje potrzeby oraz ile potrzebuje natura, żeby zaabsorbować wyprodukowany przez nas dwutlenek węgla. Z ostatnio opublikowanych raportów wynika, że konsumujemy o 50% więcej zasobów, niż Ziemia jest w stanie nam zapewnić. Przeciętny mieszkaniec naszej planety potrzebuje blisko 3 ha powierzchni Ziemi, aby zaspokoić swoje zapotrzebowanie na zasoby naturalne. Polacy potrzebują 4 ha, a mieszkańcy najbogatszych krajów jeszcze więcej. Wynika to z siły nabywczej i poziomu konsumpcji – im bogatszy kraj, tym mieszkający tam ludzie zużywają więcej dóbr. Powstaje pytanie: skąd czerpiemy te zasoby? Oczywiście z biedniejszych krajów. Mieszkańcy bogatych krajów żyją na koszt państw ubogich, przy jednoczesnym braku skutecznych mechanizmów ochrony środowiska w tych krajach.

W TROSCE O WSPÓLNY DOM

Papież Franciszek w encyklice Laudato si’ poświęconej trosce o wspólny dom – czyli o dzieło stworzenia powierzone przez Boga wszystkim ludziom – przypomina o powszechnym przeznaczeniu dóbr i że zadaniem człowieka nie jest bezmyślne i egoistyczne wykorzystywanie darów natury, ale odpowiedzialność za nie. Zwraca uwagę, że ziemia i zasoby naszej planety są naszym wspólnym dziedzictwem. I nie przynależą one tylko do nas obecnie żyjących, lecz także do naszych dzieci, wnuków i prawnuków. Dlatego też papież nawiązuje do nauczania Kościoła o zasadzie podporządkowania własności prywatnej powszechnemu przeznaczeniu dóbr. Bezmyślne wykorzystywanie dóbr jest, zdaniem Franciszka, zanegowaniem przykazania miłości bliźniego.
Módlmy się więc, aby zasoby naszej planety nie były rabowane, ale dzielone w sposób uczciwy, z ich poszanowaniem.