Papieska Intencja Modlitewna na miesiąc lipiec

Lipiec 3, 2020 in Aktualności, Główne tematy

 

Intencja na miesiąc LIPIEC

Módlmy się, aby rodziny
były otaczane miłością,
szacunkiem i wsparciem.

 

NAJWAŻNIEJSZA WSPÓLNOTA
Jan Paweł II w 1994 r. w Liście do rodzin Gratissimam sane napisał, że „pośród wielu dróg życia, rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą. Jest drogą powszechną, pozostając za każdym razem drogą szczególną, jedyną i niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny jest każdy człowiek. (…) A jeśli w przyjściu na świat oraz we wchodzeniu w świat człowiekowi brakuje rodziny, to jest to zawsze wyłom i brak nad wyraz niepokojący i bolesny, który potem ciąży na całym życiu. Tak więc Kościół ogarnia swą macierzyńską troską wszystkich, którzy znajdują się w takich sytuacjach, ponieważ dobrze wie, że rodzina spełnia funkcję podstawową”.
Rodzina jest więc naturalnym środowiskiem wzrostu i rozwoju człowieka. Jest to miejsce, gdzie uczy się on zaufania, wybaczania, a przede wszystkim miłości. W niej rodzice przekazują wiarę swoim dzieciom i uczą ich wartości. Rodzina jest miejscem tworzenia – dosłownie i w przenośni – domu, do którego zawsze można wrócić.
WSPARCIE POPRZEZ MODLITWĘ
Według Centrum Badania Opinii Społecznej rodzina dla Polaków jest najważniejszą wartością (dane z lutego 2019). Dla 80% respondentów to właśnie szczęście rodzinne jest największym pragnieniem i wartością, którą kierują się w swoim życiu. Jednak jest ona narażona na rozbicie. Dlatego ważne jest, aby o nią „walczyć”. Metod jest wiele, ale bez oparcia na Bogu możemy ponieść klęskę. W rodzinie katolickiej dużą pomocą jest modlitwa – indywidualna lub wspólnotowa. W Kościele jest wiele wspólnot i grup, które w centrum stawiają dobro rodziny. Wśród nich są Domowe Ogniska Miłosierdzia. Ich członkowie modlą się w intencji polskich rodzin i starają się wprowadzać miłosierdzie do własnych domów.

PDM