Papieska Intencja Modlitewna na miesiąc czerwiec

Czerwiec 3, 2020 in Aktualności, Główne tematy

 

Intencja na miesiąc CZERWIEC

Módlmy się, aby ci,
którzy cierpią odnaleźli swoje
drogi życia, pozwalając się dotknąć
Sercu Jezusa. 

Misjonarze codziennie spotykają się z morzem cierpienia. Są takie cierpienia, które konsekwencją szeregu błędnych decyzji ludzkich. Są jednak takie gdzie ludzie są ofiarami w swoim cierpieniu bądź to innych ludzi bądź to niszczących sił natury, wypadków, chorób, okoliczności. Może to prowadzić do rozpaczy i zapaści. Nie wszystko przemija i da się zapomnieć. Są sytuacje kiedy tylko Bóg może być odpowiedzią, ukojeniem i rozwiązaniem.

Grzech i wynikające z niego cierpienie same w sobie są bezsensowne i pozostałyby takie, gdyby nie fakt, że to sam Bóg przyjął na siebie grzechy i cierpienia wszystkich ludzi. To sam Bóg w swoim prawdziwym człowieczeństwie doświadcza, jak strasznym cierpieniem jest grzech. On, całkowicie niewinny, staje się „dla nas grzechem” (2 Kor 5,21). Umierając na krzyżu, Bóg-Człowiek dobrowolnie doświadcza największego zła i cierpienia spowodowanego przez grzechy wszystkich ludzi. Wyraża to w słowach: „Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?” (Mk 15,34). To sam Bóg doświadcza w swojej prawdziwej ludzkiej świadomości cierpienia spowodowanego największym złem, jakim jest odrzucenie Boga przez człowieka. W ten” sposób Bóg dociera swoją miłością wszędzie tam, gdzie dotarła niszcząca moc grzechu. Jednoczy się z człowiekiem w jego upadku, aby go podnieść, aby mu przebaczyć i obdarzyć go wolnością, a cierpienie uczynić drogą zbawienia i dojrzewania do miłości.

W doświadczeniu niewyobrażalnego cierpienia w momencie śmierci Jezus najpełniej otwiera swoje człowieczeństwo na miłość Ojca, z całkowitym posłuszeństwem zawierza i oddaje Mu siebie. W ten sposób przezwycięża wszelki grzech, który jest zawsze nieposłuszeństwem stworzenia wobec Stwórcy. Czyni to w imieniu nas wszystkich.

Jest też odpowiedzią na naszą rozpacz. Na sytuacje kiedy, to cudzy grzech lub wydarzenia przyniosły cios. Przychodzi z łaską, przebaczeniem, pocieszeniem, uleczeniem.

Dlatego też tak ważne jest by Bóg mógł być rozpoznany i przyjęty na całym świecie. By móc wydobyć tych, którzy już nie mają żadnej nadziei.