Sobota – materiały na Tydzień Misyjny

Październik 26, 2019 in Aktualności

SOBOTA – 26 X
KAŻDY OCHRZCZONY JEST POSŁANY

Komentarz na wejście

Wraz z całym Kościołem przeżywamy Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Jesteśmy wezwani do konkretnego działania i wspierania misji katolickich. Przypowieść o nieurodzajnym figowcu (Łk 13, 8) i zatroskaniu ogrodnika pokazuje szansę, jaką Pan Bóg nam daje. Mamy przynosić owoce przez dzielenie się wiarą i czynną miłość.

Modlitwa wiernych

Do Boga Ojca Wszechmogącego, który przez chrzest wezwał każdego z nas i posyła, aby dzielić się wiarą, skierujmy nasze prośby.
– Módlmy się za papieża Franciszka, aby niestrudzenie głosił Ewangelię i wzywał do zaangażowania w dzieła misyjne Kościoła.
– Módlmy się za misjonarki i misjonarzy, aby pełni miłości Chrystusa prowadzili ludzi do wspólnoty Kościoła.
– Módlmy się za ludzi chorych i starszych, aby swoim cierpieniem i modlitwą wypraszali siły dla misjonarzy i wolontariuszy oraz łaskę nawrócenia dla tych, którzy nie odnaleźli drogi do Pana Boga.
– Módlmy się o liczne i święte powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego w krajach misyjnych.
– Módlmy się za tych, którzy przeszli przez bramę śmierci, szczególnie za zmarłych misjonarzy i misjonarki, aby cieszyli się nagrodą życia wiecznego w niebie.
– Módlmy się za nas samych, abyśmy chętnie angażowali się w działania misyjne Kościoła, niosąc pomoc duchową i materialną potrzebującym ludziom.
Wszechmogący i miłosierny Boże, usłysz nasze wołanie i obdarz cały Kościół Twoimi dobrodziejstwami.

Rozważania różańcowe (tajemnice radosne)

Każdy ochrzczony jest posłany, aby miłością, modlitwą i konkretnymi ofiarami wspierać misyjne dzieła Kościoła. W tajemnicach radosnych różańca zawierzamy Maryi, Matce Kościoła, misjonarzy i misjonarki, niestrudzenie głoszących Dobrą Nowinę i „spalających się” z miłości do Jezusa Chrystusa.
1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
Maryja w zwiastowaniu przyjmuje Boży plan zbawienia. Odpowiada z pokorą: „Oto Ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa” (Łk 1, 38). Każdy ochrzczony jest posłany, by chętnie pełnić wolę Bożą i żyć według Ewangelii.
Maryja wzywa nas w tej tajemnicy do modlitwy za młodzież, o gorliwe powołania misyjne.
2. Nawiedzenie świętej Elżbiety
Maryja z pośpiechem idzie do swej krewnej, aby podzielić się radosną nowiną i służyć Elżbiecie. Każdy ochrzczony jest posłany, by dostrzegać ludzi potrzebujących pomocy. Zanieśmy tym ludziom Chrystusa i okażmy braterską miłość.
Jak mogę już dziś konkretnie służyć rodzinie, kolegom, a także rówieśnikom z krajów misyjnych?
3. Narodzenie Pana Jezusa
Jezus narodził się w betlejemskiej stajni – dla szukających schronienia nie było miejsca ani w gospodach, ani w zajazdach. Misjonarze i misjonarki, ewangelizując, przygotowują serca ludzi na przyjęcie Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela.
Każdy ochrzczony jest posłany, by mówić o Jezusie tym, którzy zamykają przed Bogiem drzwi swego serca.
4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
Maryja wraz z Józefem, posłuszni Prawu Mojżeszowemu, ofiarują małego Jezusa w świątyni jerozolimskiej. Dzielą się swoim największym skarbem. Każdy ochrzczony jest posłany, by zawierzyć Panu swoje troski i nadzieje.
Dziękujmy za to, że mamy naszą świątynię parafialną i módlmy się za wspólnoty misyjne, które budują kaplice i kościoły.
5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
Trzy dni poszukiwań i wreszcie radość z odnalezienia dwunastoletniego Jezusa w świątyni. W krajach misyjnych szerzą się różne przesądy, wierzenia i sekty, które przeszkadzają ludziom odnaleźć Jezusa i Maryję w Kościele.
Każdy ochrzczony jest posłany, aby swoją modlitwą i miłością ukazywać drogę do Boga tym, którzy szukają prawdy i sensu życia.

Czytanka różańcowa

Każdy chrześcijanin powinien chętnie angażować się w dzieła misyjne Kościoła. Papież Franciszek wzywa: „Niech więc zostaną podjęte odpowiednie starania, także poprzez misyjny miesiąc październik, aby wszyscy wierni rzeczywiście całym sercem oddali się głoszeniu Ewangelii i nawracaniu swoich wspólnot na rzeczywistości misyjne i ewangelizujące, aby wzrastała miłość do misji”. Zawierzamy w modlitwie różańcowej opiece Maryi misjonarzy i misjonarki, wolontariuszy i wszystkich przygotowujących się do posługi misyjnej.
Pewien kapłan, posługujący w Rosji na Syberii, wspominał babcię Ninę Karłowną, załamaną po tragicznej śmierci swego męża. Zachęcał wdowę do modlitwy za zmarłych, ale okazało się, że babcia Nina nie przyjęła jeszcze chrztu. Zgodziła się przez cały rok przygotowywać się do tego sakramentu, uczestniczyła w cotygodniowej katechizacji, uczyła się katechizmu i czytała Pismo Święte. Na Wielkanoc 2009 r. przyjęła chrzest i od tej pory zmieniła się nie do poznania. Rzeczywiście stała się nowym człowiekiem, pełnym pogody, odważnie dzielącym się swoją wiarą z innymi. Swoim znajomym tłumaczyła, że teraz dopiero zaczyna naprawdę żyć, a wcześniej to był tylko koszmar. Dzięki jej świadectwu wielu ludzi odnalazło drogę do Pana Boga i Kościoła.
W Paragwaju w Pastoreo posługuje świecka misjonarka Katarzyna, która prosi o modlitwę. Pisze o swojej pracy: „Pastoreo znajduje się w regionie zamieszkanym przez potomków imigrantów. W promieniu pięćdziesięciu kilometrów znajdują się dwa miasteczka niemieckie, dwa japońskie, jedno polskie i jedno ukraińskie. Różnorodność kulturowa jest jednym z wielu wyzwań stojących przed misjonarzami. Pobożność maryjna wśród katolików jest tu niejako sprawdzianem wiary, swego rodzaju znakiem sprzeciwu wobec szerzących się sekt. Dlatego będąc w tym dziwnym kraju pełnym sekt, narodów, obyczajów, indiańskich wierzeń, wiem, że muszę przypominać sobie słowa św. Pawła: «Postanowiłem bowiem będąc wśród was nie znać niczego więcej jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego» (1 Kor 2, 2). Jest to trudne. Dlatego potrzebuję Waszej modlitwy”.
Nie trzeba wyjeżdżać na misje, aby być współpracownikiem misjonarek i misjonarzy. Wspierajmy ich gorliwą modlitwą i dobrowolną ofiarą nie tylko w Tygodniu Misyjnym, ale każdego dnia. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus została patronką misji, a nigdy na misje nie wyjechała. W cichości, za murami klasztoru, towarzyszyła posłanym swoją modlitwą.
Piękną pomoc okazują dzieci i młodzież z grup Kolędników Misyjnych i kół misyjnych. Pomyślmy, co konkretnie możemy czynić, aby wspierać dzieła misyjne Kościoła.

Ks. Kazimierz Jóźwik, Siedlce