Papieska Intencja Misyjna na miesiąc październik

Wrzesień 30, 2019 in Aktualności, Główne tematy

Październik


Aby tchnienie Ducha Świętego wzbudziło nową wiosnę misyjną w Kościele.

 

O nową wiosnę misyjną w Kościele

 

SŁUCHAJMY DUCHA ŚWIĘTEGO

Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny w Kościele powszechnym, inicjatywy i animacje współpracujących ze sobą różnych grup i wspólnot pokazują, że sprawa misji to sprawa wiary i poddania się Duchowi Świętemu. To On jest podmiotem i protagonistą misji, a misja Chrystusa trwa nieustannie od dnia Zielonych Świąt.

Służebnica Boża Paulina Jaricot, której zawdzięczamy ideę Żywego Różańca i Dzieła Rozkrzewiania Wiary, swoim zaangażowaniem misyjnym i troską o narody nieznające Ewangelii pokazuje, że każdy, kto słucha Ducha Świętego i pozwala Mu ożywiać swoje plany życiowe, staje się doskonałym narzędziem ewangelizacyjnego posłania.

POZWÓLMY SIĘ OŻYWIĆ

Otwarta na Ducha Świętego Paulina Jaricot rozpoznała, że trzeba zbudować żywą wspólnotę modlitewną różańca i sprawić, aby ta modlitwa dotarła do każdej osoby i każdej rodziny, jednocząc i na nowo rozpalając. Takie kierunki w Kościele Duch Święty wyznacza także obecnie. Papież Franciszek prosi nas: „Nie bójmy się podejmować, z ufnością w Bogu i wielką odwagą «opcji misyjnej», zdolnej przemienić wszystko, aby zwyczaje, style, rozkład zajęć, język i wszystkie struktury kościelne stały się odpowiednią drogą bardziej dla ewangelizowania współczesnego świata, niż do zachowania stanu rzeczy”. Odkrywajmy świeżość i żywotność Kościoła, spoglądając na nasze wspólnoty modlitewne, charyzmatyczne i formacyjne. Tam, gdzie jest Boży Duch, tam jest życie. Tam, gdzie jest głoszona Ewangelia Pana, tam jest Duch Święty.

Módlmy się w październiku, aby tchnienie Ducha Świętego wzbudziło nową wiosnę misyjną w Kościele.

PDM