Pomoc dla św. Mikołaja

Lipiec 4, 2019 in Aktualności, Główne tematy

Pomoc na rzecz parafii św. Mikołaja w Świrze na Białorusi

Kościół pw. św. Mikołaja w Świrze, w ubiegłym roku obchodził 90 rocznicę swego istnienia. W okresie komunistycznym, jak wszystkie kościoły katolickie, uległ znacznemu zniszczeniu. Wierni utracili swoją świątynię po śmierci ostatniego proboszcza ks. Kazimierza Szyłejki. W 1981 otworzono w nim filię zakładów zbrojeniowych.

Po latach ateizacji, prześladowań wiernych, na fali pieriestrojki gorbaczowskiej w końcu lat 80. ubiegłego stulecia nastąpiło odrodzenie religijne, zaczęto zwracać wiernym świątynie. Jednym z nich był kościół w Świrze, miasteczku usytuowanym na północnym krańcu jeziora Świrskiego, odległym o 85 km od Wilna.

Pierwszą Mszę św. odprawiono w odzyskanej świątyni w lipcu 1990 r. W latach dziewięćdziesiątych z trudem udało się wykonać najpilniejsze prace, które pozwoliły na użytkowanie kościoła przez wiernych i zapobiegły jego dalszemu niszczeniu.

Od 1997 r. swoją posługę duszpasterską pełni ks. Bogusław Modrzejewski, kapłan diecezji warszawsko-praskiej, który podjął się jakże trudnego zadania odnowy parafialnej świątyni. Wspólnota parafialna nie jest liczna, liczy około 1800 osób, z czego tylko połowa uczestniczy w życiu religijnym. Zdecydowaną większość stanowią ubogie rodziny.

Od samego początku podejmowane są wysiłki, aby dokonać gruntownego remontu świrskiej świątyni. Niestety mała liczba wiernych wspólnoty parafialnej i ich ubóstwo sprawia, że nie są oni w stanie sami podołać temu zadaniu. To sprawia, że prace postępują bardzo powoli. Obecnie od kilku lat trwają wysiłki, mające na celu odnowienie elewacji zewnętrznej kościoła. Średni koszt miesiąca inwestycji, to około 4000 USD, czyli ponad 10 000 tyś zł. Na chwilę obecną potrzeba około 60 000 zł.

Wszystkie dotychczasowe parce zostały wykonane dzięki wsparciu i dobrowolnym ofiarom, jakie na ten cel zostały złożone przez wiernych diecezji warszawsko-praskiej. Dzieło Misyjne Diecezji Warszawsko-Praskiej od samego początku swej działalności pomaga w remoncie kościoła parafialnego w Świrze, przeznaczając co roku część środków finansowych na ten cel. W tym roku chcemy szczególnie wesprzeć ten projekt. Dlatego w imieniu ks. Bogusława – proboszcza parafii, zwracam się do wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie modlitewne i finansowe podjętych przez niego prac, których celem jest przywrócenie dawnej świetności tej pięknej świątyni.

 

Dzieło Misyjne Diecezji Warszawko-Praskiej

Ul. Floriańska 2A, 03-707 Warszawa

Nr. konta BOŚ Bank 02 1540 1287 2001 6801 1413 0005

 

Dobrowolne ofiary można wpłacać przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na podane konto poniżej konto z dopiskiem Darowizna-Białoruś.

 

Z poważaniem

Ks. Marcin Brzeszczyński

Delegat Biskupa Warszawsko-Praskiego ds. Misji

Dyrektor Dzieła Misyjnego DW-P