Papieska intencja na luty

Luty 1, 2019 in Aktualności, Główne tematy

Luty


O wielkoduszne przyjmowanie ofiar handlu ludźmi i przymusowej prostytucji oraz wszelkiej innej przemocy.

 

Za ofiary handlu ludźmi oraz wszelkiej przemocy

APEL PAPIEŻA

Handel ludźmi jest procederem, który określany jest mianem haniebnej zbrodni naszych czasów. „Ta plaga prowadzi do zniewolenia wielu mężczyzn, kobiet i dzieci z zamiarem wyzysku pracowniczego i seksualnego, handlu narządami, żebractwa i przymusowej przestępczości” – powiedział papież Franciszek podczas Anioła Pańskiego 29 lipca 2018 r. Papież nieustannie w swoich wystąpieniach wzywa do modlitwy i konkretnych działań, mających na celu przeciwdziałanie uruchomionej machinie zła, która stanowi po handlu bronią i narkotykami największe źródło dochodów zorganizowanej przestępczości. Pomimo trudności w pozyskaniu kompletnych danych statystycznych, mówi się o 27 milionach współczesnych niewolników. Jest ich więcej niż było przez czterysta lat trwania transatlantyckiego handlu niewolnikami. Ofiary, pozbawione wszelkich ludzkich praw, stają się źródłem dochodu. Dla jego osiągnięcia sprawcy posługują się przemocą psychiczną i fizyczną.

LEK NA BEZRADNOŚĆ

Skala procederu i jego okrucieństwo mogą rodzić poczucie bezsilności wobec cierpienia. Istnieją jednak instytucje (np. Sieć Bakhita), które bezpośrednio pomagają ofiarom, wspierają w powrocie do funkcjonowania w społeczeństwie, niosą pomoc materialną, prawną, terapeutyczną.

Niech przyjęcie dotkniętych przemocą ofiar handlu ludźmi dokona się także w sercach wszystkich, którzy słysząc o codziennej gehennie milionów ludzi, przyzywają w modlitwie Tego, który ma moc wskrzeszać nadzieję na nowe życie i przemieniać serca sprawców przemocy.

S. Ewa Jachimek FMM (PDM)