Wspomnienie

Listopad 2, 2018 in Aktualności, Główne tematy

W listopadzie szczególnie pamiętamy o tych misjonarzach, którzy odeszli. O tych, którzy zmarli lub zginęli na placówkach misyjnych. W swojej modlitewnej pamięci nosimy też te osoby, które pomagały misjom modlitwą, ofiarą duchową i materialną.

W tym roku chcemy przypomnieć postać p. Grażyny Ruchlewicz. Pracownika centrali krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych. Od lat oddana pracy na zapleczu misyjnym, najwięcej zaangażowania poświęcała odtwarzaniu Papieskiej Unii Misyjnej w Polsce. Grażyna (Ula) Ruchlewicz, była również bliską współpracowniczką ks. Tadeusza Dajczera i ks. Andrzeja Buczela. Ula od samego początku była głęboko zaangażowana w Ruch Rodzin Nazaretańskich, między innymi w przygotowywanie pierwszych materiałów formacyjnych. Była współzałożycielką grupy kobiet, które pragnęły radykalnie naśladować wzór Matki Bożej, poświęcając się Bogu przez praktykę rad ewangelicznych w świecie i służbę na rzecz tych, którzy chcą podążać ku komunii z Chrystusem przez komunię z Maryją. Grupa ta przekształciła się z czasem w Świecki Instytut Maryi Służebnicy Pańskiej, którego Ula była pierwszą przełożoną. Oprócz tego angażowała się w pracę z więźniami i pomoc ludziom potrzebującym. Nigdy nie spełniło się jej najgłębsze pragnienie wyjazdu na misję. Zginęła tragicznie jako ofiara wypadku drogowego.