You are browsing the archive for 2020 Październik.

Sobota – materiały na Tydzień Misyjny

Październik 24, 2020 in Aktualności

Sobota – 24 X Oto ja, młody, poślij mnie! Komentarz na wejście „Oto ja, młody człowiek, poślij mnie”. Młodzi ludzie także są powołani do głoszenia Ewangelii. Jan Paweł II mówił do młodzieży: „Jesteście przyszłością świata, narodu, Kościoła. Od was zależy jutrzejszy dzień. Na was spoczywa wielkie zadanie budowy czasów, które nadchodzą. Dla wielu młodych taką [...]

Piątek – materiały na Tydzień Misyjny

Październik 23, 2020 in Aktualności

Piątek – 23 X Oto ja, cierpiący, poślij mnie Komentarz na wejście Rozpoczynając sprawowanie misterium Jezusa Chrystusa – Jego śmierć i zmartwychwstanie, pamiętamy o chorych i cierpiących, którzy swoje cierpienia łączą z cierpieniem naszego Zbawiciela. Często nasi cierpiący bracia mogliby powtórzyć za św. Pawłem: „ja, więzień w Panu”. Doświadczenie choroby i słabości więzi ciało, lecz [...]

Czwartek – materiały na Tydzień Misyjny

Październik 22, 2020 in Aktualności

Czwartek – 22 X Oto ja, z różańcem, poślij mnie Komentarz na wejście Wiara, która gromadzi nas przy ołtarzu, to skarb, dlatego chcemy się nim dzielić. Niech uczestnictwo we Mszy św. w Tygodniu Misyjnym i w Miesiącu Różańcowym uzdolni nas, ludzi z różańcem w ręku, do jeszcze pełniejszego zaangażowania w misyjne dzieło Kościoła. Modlitwa wiernych [...]

Środa – materiały na Tydzień Misyjny

Październik 21, 2020 in Aktualności

ŚRODA – 21 X OTO JA, SIOSTRA/BRAT ZAKONNY, POŚLIJ MNIE Komentarz na wejście „Cóż stałoby się ze światem, gdyby nie było w nim zakonników?” – pyta papież Jan Paweł II w adhortacji Vita consecrata, i dodaje: „Życie konsekrowane ma wielkie znaczenie. Wyraża nieograniczoną bezinteresowność i miłość w świecie zagrożonym przez zalew spraw nieważnych i przemijających” [...]

Wtorek – materiały na Tydzień Misyjny

Październik 20, 2020 in Aktualności

Wtorek – 20 X Oto ja, kapłan, poślij mnie Komentarz na wejście Stajemy dziś do dyspozycji Boga. Nasza obecność na Mszy św. w Tygodniu Misyjnym jest wynikiem decyzji, którą podjęliśmy – jesteśmy do Twojej dyspozycji, Panie. Tym, co utrudnia przyjęcie takiej postawy, jest nasze skupienie się na sobie, a nie na tym, który ma moc [...]